Dodany: 2013-02-14 13:43:17
images/600px-Red_check.svg.pngd7d9f.png Każde dziecko niezależnie od tego gdzie mieszka w jakim jest stanie, w jaki jest wieku, czy poziomie rozwoju – ma prawo nie tylko żyć i być kochanym, ale również ma prawo decydować o tym, czego potrzebuje.

Dodany: 2013-02-14 13:21:31
images/600px-Black_check.svg.pnge13b1.png Każdy człowiek ma nie tylko prawo żyć jak chce i z kim chce, ale również ma prawo mówić co chce, ma prawo wyboru, bycia szczęśliwym, a także prawo do bycia po prostu sobą. To właśnie bycie sobą jest dla większości osób najważniejsze i to gwarantuje nam prawo człowieka.

Dodany: 2013-02-14 13:17:39
images/600px-Red_check.svg.pngeed19.png Celnicy – czyli osoby, które spotykamy na przejściach granicznych to osoby, odpowiedzialne za to, żeby nie przepuścić nikogo, kto nie opłacił cła za przywożony lub wywożony towar. To jaka jest to cena – zależy od wielu czynników, a wszystkie z nich zawierają się w prawie celnym, które jest jasno opisane i należy go przestrzegać za każdym razem, kiedy wjeżdżamy do jakiegoś kraju lub go opuszczamy z jakimś towarem do oclenia.

Dodany: 2013-02-14 13:10:12
images/600px-Yellow_check.svg.png2d00b.png Prawo budowlane to zespół zasad i norm od koncepcji, po zaprojektowanie i wybudowanie domu, czy innego obiektu. Prawo budowlane określa również jak ma zostać stworzona inwestycja, na jakich zasadach geodezyjno-budowlanych, a także jakie ma spełniać wymagania jako obiekt.

Dodany: 2013-02-14 13:07:05
images/600px-Orange_check.svg.png1e2af.png Prawo w każdym banku to przede wszystkim umowa, którą z nim podpisujemy. Jednak niewielu z nas klientów wie, że bank ma też swoje wewnętrzne prawo, które jest prawem bankowym na określonych z góry zasadach.